خانه / حکیمانه / استقامت و پشتکار از رموز موفقیت

استقامت و پشتکار از رموز موفقیت

استقامت و پشتکار از رموز موفقیت

imagesطوفان

صبر و شکیبایی و استقامت و بردباری از شیوه مردان بزرگ و کامیاب جهان است. صبر و شکیبایی که یک فضیلت عالی انسانی است گاهی با یک رذیله اخلاقی به نام سستی و تنبلی و دست روی دست گذاردن و تن به تقدیر و قضا دادن و زیر بار هرگونه تعدی و ستم رفتن اشتباه می شود. در صورتی که شکیبایی و بردباری و استقامت و پشتکار، ضامن سعادت وکامیابی است، و بیحالی و بیماری و سستی و تنبلی موجب تیره روزی و بدفرجامی .اکنون ما این دو حالت متضاد را با نقل مثالهای گوناگون از هم جدا می سازیم:

۱-باغبانی می خواهد در داخل باغ چمن و گلستان داشته باشد که بوی گلها شامه واردین را معطر کند و الوان مختلف گلها چشمها را خیره سازد و به محیط باغ صفای مخصوصی بخشد. باغبانی که چنین آرزویی را در سر می پروراند باید در طریق آرزوی خود تن به کار داده ، سوز گرما و سرما با بر خود هموار سازد و با نیش خار همدم گردد و و قت و بیوقت به باغ سرکشی کند. ما این گونه تحمل رنج را برای هدف عالی صبر و شکیبایی می نامیم.

۲- بازرگانی که در طلب سود و بالابردن سطح ثروت خویش است باید رنج سفر دریایی و زمینی و هوایی را تحمل کند. دانشجویی که می خواهد بهترین نمره را بیاورد و سیاستمداری که می خواهد قلوب ملت را متوجه خویش سازد، باید با استقامت زائد الوصفی مقدمات کار و عقیده خود را انجام دهد. اینجاست که حافظ شیرازی می گوید؟

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند

بر اثر صبر نوبت ظفر آید.

ممکن است تصور شود که این عامل پیروزی به نام استقامت و پشتکار باید در دومین رمز موفقیت که به نا م کار و کوشش گذشت ادغام گردد. در صورتی که چنین نیست. چه بسا افرادی در آغاز کار روح کار و کوشش دارند ولی موقعی که به شدائد و سختیها بر می خورند فوق العاده ناتوان می شوند. لذا باید بردباری را پشتوانه کار و کوشش شمرد و انگیزه ای برای ادامه کار دانست .

موفقیتها یکنواخت نیست، دیر و زود دارد، هرگز نبایست انتظار داشت در همه کارها یکنواخت و یکزمان موفق گردیم. وضع کارها با هم فرق دارد، چه بسا کارهای آسانی در شرائط پیچیده ای قرار می گیرند . وانگهی استعداد و شایستگیهای مردم نیز فرق دارد. ممکن است یک دسته در اصل شایستگی یکسان باشند ، ولی هوش و درک آنها از نظر درجه و دشت و ضعف با هم فرق داشته باشد، چه بسا ممکن است یک نفر کاری را در ظرف یک سال بیاموزد و مشکلات آن را درهمان مدت برطرف سازد این دلیل آن نیست که همه بایست آن را درهمان مدت بیاموزند

می گویند : جرج استفن، مهندسی که معروف به “پدر راه آهنها” گردید ،در کسب دانش به کندی پیش می رفت ولی اولین لکوموتیو جهان به دست او ساخته شد و نخستین قطار مسافر بری را او در سال ۱۸۲۵ میلادی به راه انداخت.

دانشمندان می گویند دو نوع نبوغ وجود دارد: نبوغ دیررس و نبوغ زودرس، و صفحات زندگانی نوابغ جهان گواه قطعی بر این تقسیم است.

ما نیز می گوئیم کامیابی دو جور است:

کامیابی نزدیک، و کامیابی دور، به علت دیر شدن کامیابی نباید دست از کار کشید و موفقیت را محال و ممتنع دانست.

ابو جعرانه، دانشمند و عالم بزرگ اسلامی ، به ثبات و استقامت معروف است. وی که درس استقامت را از یک حشره به نام جعرانه فرا گرفته است می گوید:

در مسجد جامع دمشق کنار ستون صافی نشسته بودم که دیدم این حشره قصد دارد روی آن سنگ صاف بالا برود و بالای ستون کنار چراغی بنشیند .من از اول شب تا نزدیکیهای صبح در کنار آن ستون نشسته بودم و در بالا رفتن این جانور دقت می کردم . دیدم ۷۰۰ بار از روی زمین تا میانه ستون بالا رفت و در اثنا شکست خورده ، به روی زمین افتاد ، زیرا آن ستون صاف بود و پای او روی آن قرار نمی گرفت و در وسط می لغزید.

ا زتصمیم و اراده آهنین این حشره فوق العاده در تعجب فرو ماندم . برخاستم وضو ساختم و نماز خواندم . بعد نگاهی به آن حشره کردم و دیدم بر اثر استقامت شاهد مقصود را در آغوش کشیده و کنار آن چراغ نشسته است.

پا فشاریّ و استقامتِ میخ               سِزَد اَر عبرت بشر گردد

بر سرش هر چه بیشترکوبی             پا فشاریش بیشتر گردد

دموستن از سخنوران بزرگ امریکا ست. او در فن خطابه پی در پی با شکست روبرو می شد و زبانش می گرفت. و برای تکمیل فن خطابه، در زیر زمین ، به تمرین می پرداخت. گاهی با تراشیدن نصف سر و صورت ، قیافه خنده آوری پیدا می کرد، و بدین وسیله مجبور می شد، ماهها در خانه بماند و مشغول تمرین خطابه گردد.

سرگذشت سکاکی دانشمند قرن هفتم هجری بسیار جالب است . وی در سی سالگی تحصیل را آغاز نمود .با اینکه آموزگار او از موفقیت وی مأیوس بود، او با شور و پشتکار عجیبی مشغول تحصیل شد.

آموزگار برای درک هوش و زمینه فهم وی مسأله ساده ای را طرح کرد و آن یک مسأله از فقه شافعی بود که پوست سگ با دباغی پاک می شود. و استاد آن را چنین مطرح ساخت: “پوست سگ با دباغی پاک می شود.” سکاکی آن را زیاد تکرار کرد و با شور و شوق آماده درس پس دادن بود.

فردای آن روز معلم در میان انبوهی از شاگردان از سکاکی پرسید که مسئله دیروز چه بود؟ سکاکی ناگهان گفت: سگ گفت پوست استاد با دباغی پاک می شود.” در این لحظه شلیک خنده شاگردان و معلم بلند شد. ولی روح آن نوآموز سالمند به اندازه ای توانا بود که از این عدم موفقیت در امتحان شکست نخورد. و ده سال تمام در این راه گام زد. ولی به علت بالابودن سن، تحصیل او رضایتبخش نبود.

روزی برای حفظ درس به صحرا رفته و اثر ریزش باران را روی صخره ای مشاهده کرد. او از دیدن این منظره پند گرفت و گفت: “هرگز دل و روح من سخت تر از این سنگ نیست. اگر قطرات دانش بسان آب باران در دل من ریزش کند، به طور مسلم اثر نیکویی در روان من خواهد گذارد.

او به شهر بازگشت و با شور زائد الوصفی مشغول تحصیل شد و بر اثر استقامت و پشتکار یکی از نوابغ ادبیات عرب گردید. وی کتابی در علوم عربی انتشار داد که مدتها محور تدریس در دانشگده های اسلامی بود.

چشمه ساری از کوهساران سرازیر می شود و در مسیر راه به صخره ها و موانع زیادی بر می خورد که چه بسا ساعاتی از پیشروی آب جلوگیری کرده، و در برابر آن مقاومت سر سختانه نشان می دهند. آب با کند و کاو ریز ریز و پی گیر خود هر لحظه از نیروی موانع می کاهد و با باز کردن منافذ و دریچه های ریز راهی برای خود باز می کند…

کسانی که مشغول کارهای اجتماعی هستند بیش از دیگران به صبر و حوصله و ثبات و استقامت نیازمندند و بدون بردباری هرگز گامی به پیش نخواهند برد.

یکی از فلاسفه انگلستان عقیده داشت که هیچ کس در انجام کاری ناتوان نیست. وی روزی با یک اسب سوار ماهر همسفر شد.در اثناء راه به دیوار کوتاهی رسیدند . سوارکار ماهر با یک ضربه بر اسب از بالای دیوار پرید .فیلسوف مزبور خواست همان کار را انجام دهد ولی موفق نشد و از اسب به زمین افتاد .از زمین برخاست و دو مرتبه اسب را زد تا از روی دیوار به آن سو بپرد لکن باز از روی اسب افتاد. بار سوم برا ثر سعی و ثبات موفقیت به دست آورد.

اودوبون ، حیوان شناس معروف امریکا، دویست تصویر از پرندگان گوناگون ار روی کاغذ ترسیم کرده وهنگام مسافرت همه را در صندوقی گذارده بود. در غیاب وی تمام اوراق طعمه موشها شده بود. وی موقعی که در صندوق را باز کرد ، زحمات خود را برباد رفته دید .بسیار متأثر شد ولی در پرتو سعی و استقامت همه تصاویر را از تو ترسیم کرد.

یکی از دوستان کارلایل جلد اول تاریخ فرانسه را از وی عاریت گرفت و این نسخه منحصر بفرد در خانه دوست وی بر اثر اشتباه خدمتگزار خانه طعمه آتش گردید . ولی او با صبر و استقامت کامل تمام کتاب را از نو نوشت.

هاروی، کاشف گردش خون در بدن، هشت سال مشغول آزمایش بود تا به نظریه خود یقین و اطمینان پیدا کرد. سپس آن را با دلائل ساده ابراز نمود. صدای مخالفت از هر طرف بلند شد. گروهی او را مجنون و دیوانه خواندند و دوستانش وی را ترک کردند. او با کمال ثبات و استواری به دفاع از عقیده خود پرداخت و اکنون کشف وی یکی از مسلمات علوم طبیعی است.

(رمز پیروزی مردان بزرگ، آیت الله جعفر سبحانی)

صلی الله علیه و آله و سلم

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا