خانه / نبض زندگی در آیین بندگی / دعا کنیم ، نه دعا بخوانیم!!!

دعا کنیم ، نه دعا بخوانیم!!!

۸۱-ترجمه :ومی گویند:فرمانبرداریم ،ولی چون ازنزدتو بیرون می روند جمعی از آنان شبانه،جز آنچه تو می گویی تدبیر می کنند وخدا آنچه را که شبانه درسر می پرورند،می نگارد .پس ازایشان روی برتاب وبر خدا توکل کن وخدا بس کارساز است.

*می فرمایند:افرادی که غیر ازآنچه خداوند فرمان داده اند ،کار می کنند؛یعنی ، ظاهرا امری را قبول می کنند اما بعد بر خلاف آن رفتار می کنند.اگر خدا ی نکرده ما هم در قبال انجام حکم الهی اینطور باشیم،هیچ فرقی با چنین افرادی نداریم.

۸۲-ترجمه :آیا در معانی قرآن نمی اندیشند؟اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختلاف بسیاری می یافتند.

*اگر قرآن را با دقت وتوجه بخوانیم،از آن جواب می گیریم . بسیار  تأکید شده است در ماه مبارک و شب های قدر قرآن بخوانیم ؛اگر[بعداز خواندن] حتی ذره ای نسبت به گذشته فرق کرده باشیم باز هم[جای] شکر دارد.

در این یک ماه ،روزی یک جزءقرآن خوانده می شود ، ان شاءالله برای هر کس که قرآن را با تدبر می خواند مبارک باشد.هر کلمه از قرآن،یک دنیا معرفت است ، به شرط آنکه ما به قرآن با تدبر و با فکر و با دیدۀ بصیرت نگاه کنیم.حالا یکی از آیات ، به خصوص برای زنها که همیشه فکر می کنند به آنها ظلم شده است .استعمار غرب چینین تبلیغ می کند که در اسلام حقوق زن ها رعایت نمی شود. بعضی از خانم ها هم ممکن است باخواندن بعضی آیات چینین فکری بکنند.

ببینید چقدر کلام خداوند زیبا ست اگر با دقت قرآن را بخوانیم  جواب همه سئوال هایمان را می گیریم .از نظر عدل الهی هیچ فرقی بین بنده هایشان قائل نشدند ،چه زن،چه مرد، چه کوچک وچه بزرگ ،فقط چیزی که هست از نظر نظام به خاطر اینکه دنیا درست برقرار بماند تفاوت های ظاهری هست .حالا مثلا شغل های مختلف شکل های مختلف بین چند تا زن بازهم تفاوت های ظاهر ی هست ،این ها همه برای چرخیدن نظام عالم هست .عقل کوچک درک نمی کندکه بخواهیم عدل الهی را با این فکر کوچک وعقل هیچی مان بسنجیم.از جمله آیه ۳۵ سورۀمبارکۀاحزاب – چقدر زیبا هست کلام خداوند – هیچ فرقی بین زن ومرد قائل نشدند . پاسخ هر سؤالی در آیات قرآن هست ،البته به شرط فهم ما .چنین هم نیست که هر کس با ما روبه رو شود بخواهیم مانند آقای طباطبایی(حافظ کل قرآن مجید)هر سؤالی که پرسیدند پاسخ دهیم.[هرکس حافظ کل نیست برای پاسخ گویی به قران کریم مراجعه کند ]این که می گویند که هیچ خشک و تری نیست که در قرآن نباشد ،همین است.

حالا برای دعا ،دعایی در مفاتیح هست[ازدعاهای ماه مبارک رمضان: ]که برای عموم است.خصوصی نیست.دردسترس همه مسلمانها هم هست.نوشته اندکه:گناهان ۴۰ساله آمرزیده می شود ودعای دیگر که گفته شده است گناهان تا روز قیامت آمرزیده می شود[ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور..].بگردیم لُبّ مطلب (اصل مطلب )را پیدا کنیم ؛اگر وقت نداریم که همه دعاهای ماه مبارک رابخوانیم( ما زنها به عنوان زن وظایفی داریم خانه داری،شوهر داری ،بچه داری وکارهای دیگر که همه در اولویت اند از نظر جهاد زن (جهاد اکبر)است) . بگردیم لب مطلب را برای فهم دعا و استفادۀ معنوی از دعا ،پیداکنیم؛ نه فقط [بدون عمق وفهم]بخوانیم[و رد شویم].

می گوییم “کیفیت وکمیت” . ببینیم کیفیت چطور است؟ اگر کمی فهم درست معنوی از یک دعا پیدا کنیم بهتر است از این که تمام ماه  مبارک رمضان -اعمال ماه مبارک که هیچ -کل مفاتیح را بخوانیم، دلمان هم خوش باشد که همه دعاها را خوانده ایم.

بعضی اهل جلسه هستند ،فکر می کنند هر چه بیشتر دعا خوانده شود ارزشش بیشتر است.نه ،فهم دعا مهم است.

استاد[کریم محمود حقیقی] می فرمودند:” بین دعا بخوانید با دعا بکنید فرق هست. بین نماز بخوانید با نماز بر پا دارید فرق هست “.حواسمان به معنای باطنی کلام باشد .از نظراخلاقی خواندنیها سطحی نباشد .از جمله دعایی که خوانده شد ،”گناهان تا روز قیامت آمرزیده “می شود یعنی چه؟علت این که گناه تا روز قیامت آمرزیده می شود چیست؟ اول خودمان بفهمیم بعد برای بقیه مردم توضیح دهیم.ما اگر خیلی خیلی آدم خوبی باشیم فقط حد و محدودۀخودمان و یا یک پا آن طرف تر از خانوادۀ خودمان یک دایره ای بکشیم فقط تا این حد حواسمان به اطرافیانمان است .این هنر نیست .هنر[به فکرهمه مردم بودن] از این جا تا فلسطین است و به فکر مسلمانان[کل جهان] بودن است.از نظر کمکی که می گویند بکنید.فکر نکنیم ۵۰ تا یک تومانی کمک نیست،قطره ،قطره جمع گردد…

با خودمان وخدای خودمان سکوتی داشته باشیم و روی معانی این دعا دقت کنیم ( حتی کم )چهارده مورد[ در این] دعا هست ،داخل آنها دعای دنیایی هم هست .کل ادعیه به دنیا بر می گردد که ما را [ازطریق دنیا]به عقبی می رساند.کلا اعمال مادنیایی است ،همه اش دنیایی است آیا نمازی که می خوانیم دنیایی نیست؟جانمازمان پارچه هست،خودمان هم گوشت و… هستیم.این ها دنیایی است .پس قمست عقبایی آن کدام است؟نماز معراج مؤمن ،روح از قالب خارج حالا کجا برود الله اعلم.این جا نماز می شود معراج مؤمن که از آن عالم سر در بیاورد حالا البته ذره ای .در این دعا می گویند:شفای هر مریضی ،شفای ظاهر و باطن منظور است. .مطمئناً اگر مریضی سلامتی پیدا کند ،کارهایش را بهتر و راحت تر انجام می دهد ،تا اینکه مریض باشد.پس دنیا وعقبا به هم وصل است.

،می گویند :قرض هر قرض داری را ادا کن(اللهم اقضِ دَینَ کُلِ مَدینِ) .این دنیایی نیست؟!اگر آدم قرض داشته باشد فکرش نگران هست .اگر آدم قرض خود را بدهد،فکرش راحت می شود و در نماز بهتر حواسش جمع می شود.

گرسنه راسیر کن(اللهم اشبَع کلَّ جَائِع). دوگرسنه داریم : دنیایی و آخرتی .گرسنۀ جسم ،گرسنۀ روح هر دو را سیر کنیم که خیلی زیباست ؛روی این دعا دقت کنیم.مطالبی که از این دعا می فهمیم را بنویسم، این خاطرات ما باشد.دفتر خاطرات که می گویند این طور باشد.

 چیزی نیست که از این[دعا] خارج باشد.اگر این دعاها مستجاب بشود،دنیای محمود پیدامی کنیم.دنیای محمود هم ما را به کجا می رساند ؟ به آخرت به عاقبت به خیری [چون]حواسمان به همه هست ؛ خودمحوری نیست ،خدا محوری است.بنده های خداوند ،همه مخلوق خداوند هستند .خودمان،خودمان را خوار کرده ایم .وگرنه همه عزیز خداوند هستند .حواسمان به همه هست شاید[به این صورت که فکر همه هستیم]از خود کنده شویم با عمل و فکر به این دعاها ،از خود کنده بشویم.وقتی خودی وجود نداشت داخل گناه نمی شویم ،وقتی داخل گناه نشویم،دیگر گناهی نیست و تا روز قیامت دیگر کار[غیر شرعی] نمی کنیم ان شاءالله با کمک خدا ،نفس به سراغمان نمی آید .در ادعیه دقت کنیم و فارسی آن را هم بخوانیم و ما هر سال راجع به ادعیه[مختلف] و مفاتیح [مفصل]صحبت می کردیم ،امسال دیگر صحبت نشد .در خانه اگر کس است ،یک حرف بس است. تند ،تند دعا می خوانیم بعد هم قرآن روی سر می گیریم وتمام.حالا به غیر از ترجمه اش ،اصلا بدانیم این دعا چه خاصیتی دارد ؟به ما می گویند چه در این دعا هست؟بعد سؤال کینم،بپرسیم چطور می شود؟

در دعای دیگرماه مبارک گفته اند(اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا وفی کل عام) :حج هر سا ل را نصیبم کن .چرا هر سال؟ببینید چه بسا یکی هر سال به حج می رود و حاجی نیست ،چه بسا کسی حج  واجبش را رفته و دیگر نرفته اما هر سال [دلی ]به حج می رود .چه جور می شود؟ خواهری با گروهی از دوستان نزدیک حج عمره اسم نوشته بودند.گفتیم بگذارید برای حج واجب_ دائم پول برای این[کار] ، برای آن[کار خرج می کنیم] اما برای حج  واجب پول نداریم؛ مستطیع نیستیم .گفتیم اول حج  واجب بعد عمره تازه آنهم اگر فقیری نبود؛ عمره.

ببینیم دردعا چه داریم می گوییم؟استخاره هم خوب آمد که نروند.همه گوش نکردند،دقت کنید ،گروه جمع گوش نگرفتند _مثال آیۀقرآن گفتند :چند تا کف آب بیشتر نخورید عده قلیلی این کار را انجام دادند.منظور همین دستورهای خداوند است که ما انجام نمی دهیم_به سلامتی به حج عمره رفتند .فقط یکی از خواهرها رفت وپولش را پس گرفت،حرف گوش کرد .حالا ببینید چقدر وقتی آنها انجا بودند اودلش تنگ بود وچقدر این جا پِل پِل[۱] کرد ؛پِل پِل معنوی که خدایا کاش من هم زودترحج واجب نصیبم بشود و بروم.به خاطر این که حرف گوش کردند آنها شاید هنوز دور خانۀ خدا طواف نکرده بودند که ایشان به حج رفتند و حج معنوی ، باچشم دل به حج رفتند.بعد که ازحج برگشتند رفتند دیدنی .چند نفر دل سوزاندند که آنجا چقدر خوش گذشت .جای شما خالی .اگر بدانید خانۀ خدا چه جوری بود! و…دل سوزاندند.ایشان گفته بودند : بعضی ها شاید روحا به حج بروند.[واقعا] شاید بعضی ها روحا به حج بروند،طواف کنند وحج شان را به جا آورند.ما گم هستیم. آن وقت آیا کسی نمی تواند هر سال حاجی باشد ؟!درست کار کنیم.خالص ،خالصانه .بانیت درست وخالصانه کارکردن. هرشب شب قدر است،اگرقدر بدانی.حج واجب را باید برویم ،جزء اعمالمان است[درصورت استطاعت].مثل این که کسی بگوید :من نماز نمی خوانم در عوض همه اش کار خوب می کنم نماز که واجب است؛واجب سر جای خودش ،آنها می خواستند به حج عمره بروند و حج واجب هم هنوز نرفته بودند.(سوره مبارکه نساء)[۱] دست وپا زدن،کنایه از ناراحتی وبی تابی است

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

یک نظر

  1. All of these articles have saved me a lot of headacehs.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا