خانه / نمی از باران / اخلاق در قلمرو قران (سیره علوی) / راه تزکیه نفس، راه عقل و معرفت

راه تزکیه نفس، راه عقل و معرفت

آدم وعلامت سوال بر سر

راه تزکیه نفس، راه عقل و معرفت

۱۳۰-ترجمه: هیچ کس از آئین پاک ابراهیم روی نگرداند به جز مردم بی خرد، زیرا ما ابراهیم را در دنیا به شرف رسالت برگزیدیم و البته در آخرت هم از شایستگان است.
*سختی های این دنیا ،اجرهای اخروی دارند،سعی کنیم در مقابل برخورد با دیگران اگرکسی ناحق روبرویمان ایستاد او را ببخشیم و برایش دعا کنیم و کمکش هم کنیم. این بهترین کار در راه تزکیه است غیر از این بی عقلی است.
حضرت امام صادقعلیه السلام می فرمایند:
سه چیز از خصلت های ارزشمند دنیا و آخرت است:بخشودن کسی که به تو ستم کرده است،پیوستن به کسی که از تو بریده است ، بردباری ورزیدن ، هر گاه نسبت به تو رفتار جاهلانه شود.
راه تزکیه نفس یعنی راه عقل و معرفت و شخص بی خرد هم دنیای و هم آخرتش را خراب می کند.
۱۳۱-
ترجمه:وقتی خدابه اوفرمود:ای ابراهیم سر به فرمان خدا فرودآر،عرض کرد مطیع فرمانم.
*حضرت ابراهیم (علیه السلام)به عین الیقین رسیده بودندکه ملکوت آسمانها و زمین را به ایشان نشان دادند ، چون مطیع فرمان خدای تعالی بود ، این داستانها برای ما درس است که در برابر حکم خداوند همیشه بگوییم چَشم[حتی اگر سخت باشد] مثلا اگر فردی که پدرش شغل پایینی دارد به خواستگاری دخترمان آمدآیا قبول می کنیم؟با توجه به اینکه از نظر معنوی مورد رضایت خداوند متعال باشد.
رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند:
هنگامی که کسی آمد،از اخلاق و دینش راضی بودید،به او دختر بدهید وگرنه فتنه وفساددر زمین ایجاد می شود.
۱۳۲- ترجمه:و سفارش و توصیه نمودندبه فرزندان خود ابراهیم و یعقوب بدینگونه که:ای فرزندان،خدا شما را به آئین پاک برگزید پیروی کنید تاگاه جان سپردن الا تسلیم رضای خدا نباشید.
*دین خودمان را با حرف مردم از دست ندهیم چنانچه خبر از احکام دین[اصول وفروع دین] نداریم کتب مفید مطالعه کنیم تا آگاه شویم.تا وقت جان دادن تسلیم رضای خداوند بزرگ باشیم اگر لحظه ای فکر کنیم که “خدایا پنجاه سال اطاعت کردم پس چرا جوابم را ندادی؟”این رضایت نیست.
حضرت امام صادق(علیه السلام)فرمودند:
وقتی از او سؤال شد از کجا دانسته می شود که کسی مؤمن است؟فرمودند :از تسلیم او در برابر خدا و خرسندیش به هر خوشی و ناخوشی که به اومی رسد.
۱۳۳-
ترجمه:شما کجا بودید هنگامی که مرگ یعقوب در رسید و به فرزندان خود گفت که:شما پس از مرگ من که را می پرستید؟ گفتند:”معبود تو،و معبود پدرانت،ابراهیم واسماعیل واسحاق_معبودی یگانه _را می پرستیم!ودر برابر او تسلیم هستیم.”
*وقتی شخصی با عمل به احکام الهی رشد پیدا کند،می تواند یک انسان کامل شود؛چون مطیع امر خداوند بوده است ولی متاسفانه به جای خدای تعالی وپیامبران تابع حرف مردم هستیم واکثرا به آنها”چَشم “می گوییم،پس دین درستی نداریم،پناه برخدا.
۱۳۴-
ترجمه:آن گروه که در گذشتند هر کار نیک و بد کردند برای خود کردند .شما هم هر چه کنیدبرا ی خویش خواهید کرد و شما مسؤل کار آنها نخواهید بود.
*پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد ،اگر کسی بخواهد ایمانش راحفظ کند در کاخ فرعون هم می تواند.امام خمینی(قدس سره)در تحریر الوسیله راجع به امر به معروف ونهی از منکر در این مورد صحبت کرده اند”لا اکراهَ فی الدّین”نباید کار به کسی داشته باشیم وبخواهیم کسی رابه زور به راه بیاوریم.
حضرت امام صادق (علیه اسلام):
ای ثابت …به خدا سوگند اگر اهل آسمان وزمین بخواهند کسی راهدایت کنند که لیاقت ندارد وخداوند نخواهد،اورا نمی توانند هدایت کنند واگراهل زمین وآسمان جمع شوندوبخواهند گمراه کنند وخداوند خواهان هدایت اوست نمی توانند،دست بردارید بر اصرار هدایت مردم،لازم نیست بگویید عموی من ا ست،برادر من است،پسر عموی من است،همسایه من است و…
مواظب کارهای خودمان باشیم،تا ازراه راست خارج نشویم از قدیم گفته اند :”کسی را جای کسی در قبر نمی خوابانند وباز خواست نمی کنند”هدایت وراهنمایی در حد معقول باشد اگر می بینیم اطرافیان حرف خدای بزرگ را گوش نمی کنند آرام باشیم.
۱۳۵-
ترجمه:گفتند یهود و نصاری به مسلمانان که به آئین ما در آئید تا طریق حق پوئید،ای پیغمبر بگو:در جواب آنها که مادین اسلام را که آئین ستوده ابراهیم است پیروی می کنیم.
*علمی مار ابه سعادت می رساند که همراه با دین اسلام ناب؛ درست باشد. دینمان را خوب بشناسیم،عالِم بی عمل به درد نمی خورد.به جای بحث های غیر مفید کتابهای سودمند مطالعه کنیم تا آگاه باشیم و [بتوانیم]مقابل دشمن بایستیم و از نظر فکری به جوانان کمک کنیم اگر خانواده اهل مطالعه باشند بچه ها هم علاقمند می شوند.
حضرت علی (علیه السلام )می فرمایند:
هر که در کودکی نیاموزد در بزرگسالی پیشرفت نکند.
دینمان را خوب بشناسیم،عالم بی عمل به درد نمی خورد.
حضرت امام صادق (علیه السلام)می فرمایند:
از میان مردم گنه کار سخت ترین عذاب را عالِمی دارد که از علم خود کمترین سودی نبرد.
شرق وغرب وپیشرفت هایشان فریبمان ندهندچون،این دلیل درست کار کردن آنها نیست،آزادی جلو دین رانمی گیرد ودین جلوی آزادی را نمی گیرد،دین برای این است که آزاد زندگی کنیم ،البته آزادی طبق موازین شرع ودین مبین اسلام ناب.الحمدلله درفضای ملکوتی ایران،آزادی عمل و فکری هست با مطالعه صحیح باجوانانمان صحبت داشته باشیم وخیالمان راحت نباشد که جوان مؤمن است.
حضرت امام صادق (علیه السلام) از پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم )می فرمایند:
خدا رحمت کند کسی را که به نیکوکار شدن فرزندش کمک می کند.
۱۳۶- ترجمه:بگوئید که مامسلمین ایمان به خدا آورده ایم و به آن کتابی که بر پیغمبر فرستادند وبه آنچه بر ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب و فرزندان او و موسی وعیسی فرستادند وبه همۀ آنچه بر پیغمبران ازجانب خدا آوردند و میان هیچ یک از آنان فرق نگذاریم وتسلیم فرمان او هستیم.
*درست است که دین اسلام کاملترین دین است ولی باید با بقیه ادیان وپیروان آنها،بامدارا و نیکوترین اخلاق اسلامی برخورد نماییم.
۱۳۷- ترجمه:پس اگربه آنچه شما ایمان آوردید یهود ونصاری ایمان آوردند راه حق یافته اند واگر از حق روی بگردانندشک نیست که آنها به خلاف حق خواهند بود وشمارا از شر آنهانگاه می داریم وخدا شنوا وبه حال همه آگاه است.
*پیروان ادیان دیگر به قدری قشنگ برای دین خودشان تبلیغ می کنند که انسان متعجب می شود وبرای جذب دیگران به خود،بهترین شیوه راپیاده می کنند.مثلا در بیمارستان مخصوص وقت دعا به همه اتاقهای بیمارستان سر می زنند و می گویند:وقت دعا است.در کلیساهایشان رعایت ادب واحترام به محل عبادت خود رامی کنند.آیا ما به عنوان یک شیعه واقعی،حرمت مساجد و اماکن مذهبی راحفظ می کنیم؟پس اگر صحیح کار انجام دهیم وجذب کارهای ظاهر ی نشویم وسعی کنیم دین خود راصحیح پیاده کنیم،جلوی ضربه زدن ادیان دیگر را به اسلام خواهیم گرفت.
اشکال از اسلام نیست ،از ماست که دستورات اسلام را غلط پیاده می کنیم.
حضرت امام صادق (علیه السلام )می فرمایند:
ای جماعت شیعه مایه آبروی ماباشید نه باعث بد نامی ما،سخنان خوب به مردم بگویید،زبانهایتان را نگه دارید وآنهارا از بیهودگی واز سخنان زشت باز دارید.
۱۳۸- ترجمه:رنگ آمیزی خدا راست،که به مارنگ ایمان وسیرت توحید بخشید وهیچ رنگی بهتر از ایمان به خدا نیست .ما او را بی شائبه پرستش می کنیم.
*بچه ها را می بینیم که تا کوچک هستند،با هم دعوا می کنند و زود فراموش می کنند،چون دلشان مانند آینه پاک وشفاف است در حالیکه بزرگترها خیلی چیزها را تا مدتها از یاد نمی برند.
همین طور برای لباس عروس و نوزاد و[کلا رنگ]سفیدمثل آینه است اگر کوچکترین غباری گرفت خود رانشان می دهد برای همین است که مواظب لباسهای سفید خود بیشتر هستیم،این سفیدی ،سفیدی قلب وروح نیز می تواند باشد .هر چه تیره تر باشد آینه دل نیز تیره تر است وباگریه وتوبه غبار از آن پاک می شود و نور معرفت در آینه جان متجلی می شود.درماههای خاص که ماه شستشو ازگناه است تیرگیها را پاک کنیم و روح را به پاکی وسفیدی اول برگردانیم.
“روح نوزاد را در وقت تولد با کلمات اذان و اقامه مأنوس کنیم” .گرد وغبار گناه از زمان ۹ سالگی برای دختر و۱۵سالگی برا ی پسر شروع می شود که اثر تیرگی بر روح می گذارد،ماهمانطور که به فکر رنگ لباسها هستیم باید به فکر رنگ ایمانمان هم باشیم.
۱۳۹ترجمه:بگو:درمورد خدا شما را با ما چه جای بحث وجدال است او پروردگار ما و شماست ومامسئول کار خودوشمامسؤل کردار خویش هستید مائیم که از روی خلوص پرستش می کنیم.
*بچه ها را می بینیم که تا کوچک هستند ،باهم دعوا می کنند وزود فراموش می کنند،چون دلشان مثل آینه پاک وشفاف است در حالیکه بزرگترهاخیلی چیزها راتا مدتها از یاد نمی برند .خدا نکند که با دعوا و… بخواهیم کسی رابازور به راه بیاوریم وبحث را طولانی کنیم و خدای ناکرده نرسد به جایی که در حین انجام این کار ،گناهی انجام دهیم که نباید آن را انجام می دادیم.
حضرت امام علی (علیه السلام)می فرمایند:
دلهای پاک بندگان نظرگاههای خدای سبحان است پس هر که دلش را پاک سازد خداوند به آن بنگرد.

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا