خانه / نبض زندگی در آیین بندگی / الهی عاقبت به خیر شوید

الهی عاقبت به خیر شوید

وَالّذیِنَ یُؤمِنُونَ بِمَاأُنزِلَ إلیکَ وَمَاأُنزِلَ مِن قَبلِکَ وَبِالاخِرَهِ هُم یُوقِنُونَ  

ترجمه:وآنان که بدانچه به سوی توفرود آمده ،و به آنچه پیش ا زتو نازل شده ایمان می آورند وآنانند که به آخرت یقین دارند.

حضرت امام رضا_علیه السلام_ فرمودند:

“ایمان یک درجه از اسلام بالاتر است وتقوایک درجه از ایمان بالاتر ویقین یک درجه برتر ازتقوا است.سپس فرمود:درمیان مردم چیزی کمترازیقین تقسیم نشده است.”[۱]

دین اسلام نسبت به ادیان دیگر کامل تر است،واین که به پیامبران ایمان وادیان آنها راهم قبول داشته باشیم البته دین وآیین هایی که تحریف نشده باشد.

۵٫اولئِکَ عَلیَ هُدیً مِّن رَّبهِّم وَاولئِکَ هُم المُفلِحُونَ

ترجمه:آنان برخوردار ازهدایتی از سوی پروردگار خویشند،وآنان همان رستگارانند.

*رحیم بودن خداوندبه بندگانی لطف است که ایمان واقعی دارندو درراه راست هستند.آنها رستگارند.

سعی کنیم همانطور که درسوره مبارکه حمد از خداوند می خواهیم جزءمغضوب علیهم نباشیم؛از راه ضالین هم خارج شویم وهمیشه درصراط مستقیم الهی باشیم.

همان طوری که در آیه شریفه:”بسم الله الرّحمن الرّحیم “گفته شد؛خداوند بزرگ نسبت به همه بندگان مهربان هستند،ولی “رحیمیت”ایشان شامل حال بندگانی است که نیت خالص دارند.

*در آیه ۴و۵ سوره مبارکه بقره به دو اصل دینی یعنی نبوت و معاد اشاره شده،که ان شاءالله بایقین کامل نسبت به جهان آخرت،از رستگاران باشیم.همان طور که پیرهابه جوانان می گویند:”الهی عاقبت به خیر شوید”یعنی ان شاءالله که بادست پُر آن عالم راببینید ولذت ببرید.

۶٫إنَّ الّذیِنَ کَفَروا سَوآءٌ عَلَیهِم ءَأنذَرتَهُم أم لَم تُنذِرهُم لَایُؤمِنُونَ

ترجمه:در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند،چه بیمشان دهی،چه بیمشان ندهی برایشان یکسان است؛(آنها)نخواهند گروید.

*ان الذین کفروا:

ترجمه:چه کنیم به خداوند نزدیک شویم؟سعی شودمسائل اخلاقی رایاد بگیریم . مسائل احکامی از قبیل نماز وروزه رابا خواندن رساله تقریبا می دانیم.

*سواءعلیهم:

وای بر آنان که چه آن ها را بترسانی وچه نترسانی یکسانند وهیچ نمی فهمند.خداوند بزرگ جاهلی رامی بخشند که چشم وگوشش آیات الهی راندیده ونشنیده است.ولی بعدازشنیدن آیات الهی ،اگر کسی با آن [آیات]رام شود می تواند بر جسم مسلط شده ودر راه کمال از آن سواری بگیرد.از نظر ظاهر کسانی که با حق مخالفت می کنند بسیار سالم هستند اما این باطن آن هاست که مریض است وبه همین دلیل نمی توانند از احکام خدا سر در بیاورند.

۷٫خَتَمَ اللهُ عَلَی قُلُوبِهِم وَعَلَی سَمعِهِم وَعَلَی أبصَرِهِم غِشَوَهٌ وَلَهُم عَذَابٌ عَظیمٌ

ترجمه:خداوند بر دل های آنان،ودرشنوایی ایشان مُهر نهاده؛ودر دیدگانشان پرده ای هست؛وآنان راعذابی بزرگ است.

*خداوند می فرمایند:اگر گمراه ومغضوب شدند ؛ما در گمراهی بیشتر ،به آنان کمک می کنیم.خداوندمهلت می دهند تاحجت تمام شودو بعدبر قلب اومهر می زنند وقتی مهر خورد،عذاب نازل می شود.

۸٫وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ ءَآمَنَّا بِاللهِ وَبِالیَومِ الاَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤمِنیِنَ

ترجمه:وبرخی از مردم می گویند:مابه خدا وروز بازپسین ایمان آورده ایم ولی گروندگان[راستین ]نیستند.

*ایمان واقعی آن است که در مقابل حکم خداوند نایستیم.نَفس سرکش مانند یک حیوان وحشی است که باید رام شود ،چون تا زمانی که سر کش است حرف حق را قبول نمی کند.مثل کسی که نماز نمی خواند.کسی که بیمارسخت است ودر بستر افتاده ما او رامریض می دانیم ولی کسی که سالم است ونمازنمی خواند را مریض نمی دانیم،کسی که نماز نمی خواند دلش بیمار است وعذاب درونی دارد چون رو بروی حق ایستاده است. همچنین “والضالین”یعنی گمراهانی که ایمان قلبی ندارند.کسانی که درصراط مستقیم هستند ایمان قلبی دارندودر راه خداوند مقاومند .

۹٫یُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذینَ ءاَمنُوا وَمَایَخدَعُونَ إلا أنفُسَهُم وَمَایَشعُرُونَ

ترجمه:با خدا ومؤمنان نیرنگ می بازندولی جز بر خویشتن نیرنگ نمی زنند ونمی فهمند.

*خداوندمکر مکار رابه خودش بر می گردانند.اینها ازروی نادانی کار می کنندمثلا بچه ای که کار خلافی انجام می دهد وپنهان می کند.لیوان می شکند،به مادر نمی گوید.ولی مادرِ دقیق ومنظم تعداد لیوان ها رامی داند،پس استغفر الله ما می خواهیم سر چه کسی کلاه بگذاریم؟حتی سرمؤمن هم نمی توان کلاه گذاشت زیرا خداوند وکیل مؤمن هستندوآگاه به اعمال ما.چون این رانمی دانیم ازصبح تاشب مکر به کار می بریم.

۱۰٫فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُم عَذَابٌ أَلِیمُ بِمَا کَانُوا یَکذِبُونَ

ترجمه:در دلهایشان مرضی است وخدا بر مرضشان افزود و(به سزای) آن چه به دروغ می گفتند ،عذابی دردناک (درپیش) خواهندداشت.

در این آیه می فرمایند:به خاطر بیماری وپیروی ازهوای نفس،عذاب دردناکی درانتظار آنان است.یک مؤمن واقعی باید حواسش به اعمالش باشدوسعی کندمرتکب اشتباه نشود ونقطه ضعف نداشته باشد.

۱۱٫وَإذَا قِیلَ لَهُم لَاتُفسِدوا فِی الَارضِ قَالوا أَنَّمَا نَحنُ مُصلِحُونَ

۱۲٫ألا إنَّهُم هُمُ المُفسِدُونَ وَلَکِن لَّایَشعُروُنَ

ترجمه۱۱:-وچون به آنان گفته شود[درزمین فسادمی کنید]می گویندماخود اصلاح گریم.

ترجمه۱۲:به هوش باشید که آنان فسادگرانندلیکن نمی فهمند.

*گفته شد قرآن کریم همیشه وتاقیامت تازه ونو است ومنحصر به زمان خاصی نیست .چون زنده است وهمه انسانها درهر عصری می توانند از آن استفاده کنند.برای مثال در خانواده هر کدام از اعضا چه پدر ،مادر وچه فرزندان باید حقوق ووظایف خود رابدانند.همچنین درخانواده حکم خداوند از هر شخصی شنیده شود اطاعت لازم است خواه زن،مرد ویابچه باشد.اماکسانی که فقط ادعا دارندوتابع هوای نفس خود هستند نمی توانند راهنماباشندواز امر خداوند هم اطاعت نمی کنند.

۱۳٫وَإذاقیِلَ لَهُم ءامِنُوا کَمَاءَامَنَ النَّاسُ قَالُوآ أَنُؤمِنُ کَمَا ءَامَنَ السُّفَهَآءُ  ألَآ إنَّهُم هُمُ السُّفَهَآءُوَلکِن لَا یَعلَمُونَ

ترجمه:و چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم ایمان آوردندشما هم ایمان بیاوریدمی گویند آیا همان گونه که کم خردان ایمان آوردند،ایمان بیاوریم وهشدار که،آنان کم خردانند ولی نمی دانند.

*پناه بر خدا از حجاب علم که باعث حجاب عقل می شود.کسانی که فلسفی هستند ومیخواهندعلت هر چیزی رابدانند ،ضربه می خوردندگفته شده”پای استدلالی[۲]ان چوبین بود”.مثلا می گوییم باید بفهمیم که اصحاب کهف چگونه سیصد سال خوابیدند.نباید به دنبال علت باشیم.خدا نکند فکر ناجور سراغ ما بیاید،عقل فقط عقل سلیم وبس.

حضرت امام موسی بن جعفر _علیه السلام_می فرمایند:

“ای هشام خدای تبارک وتعالی صاحب عقل وفهم رادر کتاب مژده داده وفرموده:”آن بندگانم راکه هر سخن شنوند واز آن نیکترش پیروی کنند مژده بده ،ایشانندکه خدا هدایتشان کرده و ایشانند صاحبان عقل.”

چنان چه منیت نداشته باشیم به حقیقت می رسیم .شخص دارای قلب سلیم اطاعت کامل از شریعت دارد .قلب سلیم تابع سنت نبوی وسیره علوی است وخداوند متعال او رایاری می کنند در نتیجه عبادت واطاعت اوخالصانه وهمیشگی است.

۱۴٫وَإذا لَقُوا الّذیِنَ آمنواقَالُواآمَنَّاوَإذَا خَلَوا إلَی شَیَاطِینِهِم قَالُوا إنَّا مَعَکُم إنَّمَا نَحنُ مُستَهزِؤنَ.[۱] میزان الحکمه –حکمت ۲۲۹۳۶

[۲] امام خمینی (رحمه الله علیه)

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا