خانه / نبض زندگی در آیین بندگی / به اسم خداوند رحمان و رحیم

به اسم خداوند رحمان و رحیم

الرّحمن الرّحیم:

به اسم خداوند رحمان و رحیم .”رحمن” نسبت به همه بنده ها و “رحیم” و مهربان بودن و لطف داشتن نسبت به بندگانی که نیت خالص دارند.

خداوندبا دو صفت رحمانیت و رحیمیت به وسیله کارگزاران خودمطالب قرآن کریم را به مامی آموزند.

رب العالمین:

اینجا فقط برا ی آدم شدن توجه به دو عالم می کنیم.

یعنی :خدایا عدم بی ادب را ادب کن،

       تا از عالم خاکی به فنا اگر خواهی رسانی.

نظر خالصانه در آخر سوره مبارکه حمد فقط به “الحمدلله “است یعنی هیچی نمی بینیم نه آخرت و …

زبانم فقط به ذکر تو مشغول است،

این شکر ،شکر شکر گزاری است.

یعنی شکر به خاطر شکرت ،

که می توانم شکر بگویم با زبان که حداقل است.

در نتیجه کسی که می خواهد باطنی ؛حمد خداوند بزرگ رابگوید از گناه کبیره دور می شود و گناه صغیره هم انجام نمی دهد.

حضرت امام محمد باقر-علیه السلام:

از گناهان کوچک بپرهیزید چرا که سر انجام کسی از آن باز خواست می کند.[۱]

بعضی اول سیر آفاقی دارند بعد سیر انفسی، بعضی از همان اول از توحید شروع می کنند و آنها یی که خدا رابا خدا می شناسند کوچک و  کوچکتر می شوند ،زبانشان از الحمدلله باز نمی ماند. دراین حالت سرعت آدمی زیاد و زیادتر می شود که می فرمایندسابقوا یعنی سبقت بگیرید و سارعوا یعنی سرعت بگیرید.

این دو باهم فرق دارد زود کار کردن و با سرعت کا رکردن فرقش در چیست ؟ زود کارکردن یعنی مقدمات را فراهم کردن .کسی که زود کاری را انجام می دهد مقدمات رافراهم می کند،ولی با سرعت کار کردن یعنی کار این لحظه رابه لحظه ی دیگر وانگذاشتن.

اگر به درک چهار توحید برسیم و حمد درستی بگوئیم آنوقت درست کار می کنیم.

الرّحمن –الرّحیم:

رحمتگر –مهربان

حضرت امام صادق-علیه السلام :

همانا خداوند برای تمام مخلوقاتش رحمان است و برای مؤمنین بالخصوص رحیم است.[۲]

خداوند به کل عالم وجود بخشند ه و مهربا ن هستند. دراین آیه شریفه دو اسم خداوند بزرگ آمده است.

در حدیث دیگر ی از حضرت امام صادق -علیه السلام- آمده است که:

رحمان اسم خاص است اما صفت عام دارد (نامی است مخصوص خداوند ولی مفهوم رحمتش همگان را دربرمی گیرد) ولی رحیم اسم عام است به صفت خاص (نامی است که بر خدا و خلق هر دو گفته می شود اما اشاره به رحمت ویژه مؤمنان دارد.)

هنگامی که این دو صفت بزرگ خداوند را در خودمان به کمال رساندیم همه چیز را زیبا می بینیم و به همه مخلوقات او عشق می ورزیم و برای خدمت به خلق کمر همت می بندیم.

رحمان –رحیم در “بسم الله الرّحمن الرّحیم”هم هست هرچقدر که بخواهیم جدا کنیم نمی شود فقط از نظر کثرت و وحدت جدا می شود.

رحمان-رحیم در “بسم الله الرّحمن الرّحیم” کل است و وارد الله شد ،یعنی در عظمت ذاتی الهی پنهان شد و در”رحمان و رحیم “دوم آشکار . اینجا [یعنی در بسم الله الرّحمن الرّحیم] این صفت نازل می شود و درعالم کثرت به چه صورت؟کجا آشکار می شود؟با توجه به صفت رحمن و رحیم این دو صفت را در خود ظاهر می کنیم که می شود سیر در آفاق چگونه ظاهرش کنیم؟در عالم خلق پیاده کنیم .با همان شدتی که رحمانیت و رحیمیت دارد.

بخشندگی به معنای کلی در چه کسی [ظاهر می شود؟] در انسان ؛چون خلیفه الله است.یعنی آن بخشندگی که در حد یک بنده است.

خداوند می فرمایند:”احسن الخالقین”.

آنگاه جنین را در آفرینش دیگر پدید آوردیم.آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است.

یعنی من اشرف مخلوقاتم باید بخشندگی را به معنی کلی در تمام وجودم پیاده کنم.یعنی عاطفه،جان ومالم در اختیار خدای بزرگ است بدون هیچ درخواستی،برای اینکه مال خدا هستم ،مال خودم نیستم.در “اختیار خداوند” یعنی در اختیار مخلوق خداوند.دراختیارکل آدم و کل عالم،کل عالم که می گوئیم یعنی خلق .

سوره مبارکه حمد کل قرآن کریم است یعنی اگر این را بفهمیم کل قرآن کریم رافهمیدیم .برای همین است که سوره مبارکه حمد را باید مرتب بخوانیم و به همین دلیل است که در هر نمازی باید خوانده شود .بقیه قرآن کریم معانی این سوره مبارکه است به صورت های مختلف.

اگر آدم،آدم باشد ،عدم است . یعنی خودش را هیچ می داند در صورتی که ما همه  چیز هستیم اگر خلیفه الله شویم .بسم الله الرّحمن الرّحیم در دهان عبد مؤمن حکم تسلط پیدا می کند.

وقتی می گوید “موجود شو ؛موجود می شود” در غیر این صورت عظمت رانفهمیدیم.

رحیمی خداوند به چه صورت است؟

مهربانی به معنی کلی در انسان ،یعنی چه؟فکر کنیم کافر بودیم، پناه بر خدا ،نهایتش را دارم می گویم ؛نهایت صفت رذیله کفر است ،دلمان می خواست چکار کنیم  اگر با یک بی دین روبرو شویم؟فکر کنیم او خودمان است منتهای مهربانی و بخشندگی را با او داریم. حالا فکر کنیم دو تا هستیم یکی مسلمان و یکی کافر که هیچی نمی داند. چکار می کنیم؟می خواهیم این دو صفت “رحمان و رحیم “به معنی کل در ما به عنوان انسان پیاده شود.باید هر کاری از دستمان بر می آید برایش انجام دهیم به شرط اینکه سر کشی نفس بر ماغالب نشود. باید حواسمان را جمع کنیم.اگر می خواهیم کمک کنیم،اگرحس کردیم نمی توانیم مقاوم باشیم برویم کنار[ادامه ندهیم]واینجا نه حکم بخشندگی دارد ،نه حکم مهربانی.به عنوان مثال فردی مؤمن و خوب از سر دلسوزی،می خواست به معتادی که با او آشنا شده بود کمک کند ، به او گفتند دلت برای خودت بسوزد او جای دل سوختن ندارد،حرف گوش نداد تا عاقبت خودش هم گرفتار شد. اگر مؤمنی زیرک نباشددربخشندگی و مهربانی صدمه می خورد.

حضرت امام صادق -علیه السلام: خداوند معبود همه چیز است.نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان و نسبت به خصوص مؤمنان رحیم است.[۳]

خاصیت یک چنین بخشندگی و مهربانی چیست؟خداوندبخشنده به کل عالم ؛رحیم به بنده ای خاص.در کل عالم جمال دیده می شود. حضرت زینب -سلام الله علیها- فرمودند:جز زیبایی ندیدم اینهمه مصیبت در روز عاشورا شهید، اسیر و ظالم همه اش قشنگ شد. این خاصیت “الرحمن و الرحیم “درانسان است .در نماز وقتی می گوییم، این طوری می گوییم، قرآن که می خوانیم همین طور. خداوندبا این یک سوره مبارکه حمدمنت سرمان گذاشتند. حمد رادر نماز می خوانیم پس اگر عملا پیاده کنیم آنوقت می گویندنماز معراج مؤمن و می گویند خوشا آنان که دائم در نمازند.تأکید شده که حتما حمدرادر نماز بخوانید و بقیه سوره ها مستحب است.نمی دانیم در نمازچه می خوانیم ؛با اینکه با لباس سفید،که مستحب است،در جای مخصوص نماز سر سجاده می رویم ونماز اول وقت هم می خوانیم باتعقیبات.

پس “الرّحمن و الرّحیم” که درما پیاده شودیعنی کل اسماءپیاده شده.به شرط اینکه همه  چیز را زیبا ببینیم. دیگر نه گله از کسی می کنیم نه به دل می گیریم،نه تلافی می کنیم نه حرف می زنیم، هیچ،هیچ،سکوت در مقابل عالم.بعدمی فهمیم وظیفه هست و هیچ کاری نکرده ایم. دیگه منت نه سر شوهر ،نه بچه، نه اطرافیان ونه غریبه داریم که کمک شان کرده ایم.

هر فکری غیر از خدای بزرگ کنار برود .این که می گویند:” قربه الی الله” برای همین است.آیات وکلمات سوره مبارکه حمد به ترتیب آمده و مراحل کمال انسان است. اگر مراحل کمال را طی کنیم از کجا شروع می کنیم؟از بالا به پائین.”انالله و انا الیه راجعون”. از نوک قله “انا لله” می آییم پائین ،اینجا”انالله” هست از پیش خداوند آمده ایم. باید صفت هایمان “خلیفه الله” ای باشدو بااین دید به آیات و کلمات قرآن کریم نگاه کنیم.[۱] اصول کافی

[۲] تفسیر ر وائی

[۳] اصول کافی

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا