خانه / حکیمانه / مردان موفق، اهل کار بودند

مردان موفق، اهل کار بودند

images دست کارکرده

لیس للانسان الا ما سعی

سعادت هرکس در گرو عملش می باشد

صفحات گیتی و نظام جهان آفرینش گواه روشنی است که کامیابی هر موجودی وابسته به فعالیت و کوشش اوست.تاصدها فعل و انفعال شیمیایی در یک نهال به وجود نیاید، هرگز یک درخت برومند نخواهد شد.هرموجود ذی روحی از روی غریزه و یا فطرت به این حقیقت رسیده که بقاء ناموس حیات در گرو کار و کوشش است. عدم پیروزی عده ای از جوانان ما عللی دارد.یکی از آن علل این است که روح کار کردن و فعالیت در بعضی از آنها کشته شده است.

هجوم جوانان به سوی ادارات و اشغال کرسیها و میزهای مؤسسات دولتی گواه روشنی است که عشق به کارهای سنگین کمتر شده است. بجای اینکه این جوانان مولد ثروت باشند مصرف کننده ثروت هستند.

زندگی مردان موفق شهادت می دهد که همگی مرد کار و زحمت بودند و به قول الکساندر هامیلتن نابغه عصر خود: مردم می گویند تو نابغه هستی .من از نبوغ خود خبر ندارم فقط می دانم شخص زحمتکشی هستم.  و به قول یکی دیگر از دانشمندان: ” آنچه شده ام ننتیجه کار است .من در سراسر عمرم لقمه ای بدون کار و زحمت نخورده ام. ”

این صنایع شگفت انگیز مولود کوششهای خستگی ناپذیر دانشمندان است. مخترع رادیو. گاهی تا سحر در حالی که همه اهل خانه در خواب فرو رفته بودند، کار می کرد.

ادیسون برای تکمیل پاره ای از اختراعات خود شبها و روزها در آزمایشگاه می ماند و برای آن که نیروی برق را طوری تسخیر کند که استفاده از آن ارزان و  باشد، بارها اتفاق می افتاد که دو روز و یا سه روز از آزمایشگاه بیرون نمی آمد و چه بسا غذا خوردن را فراموش می کرد و به چند پاره نان خشکیده اکتفا می نمود.

در زندگانی پاستور دانشمند بزرگ فرانسه می خوانیم که شعار او در طول زندگی کار بود. گاهی چنان سرگرم کار می شد که سر و صدا و غوغای بیرون آزمایشگاه را نمی شنید. حتی هنگامی که قوای مهاجم آلمان شهر پاریس را محاصره کردند و غریو توپهای دشمن در آن شهر محشر بپا کرد، اوبه هیچ وجه این غوغا را که بیرون آزمایشاه بپا خاسته بود ، متوجه نشد.

ناپلؤن شبانه روز پنج ساعت می خوابید و بقیه ساعات را مشغول کار بود.

نابعه شرق، ابن سینا ، مردی پر کار و پر مطالعه بود. کتابهای متنوع او یادگار و نشانه فعالیتهای خستگی ناپذیر اوست. کتاب “شفا ” در فلسفه و ” قانون” در طب دو اثر بزرگ او شهرت جهانی دارد و کتاب اخیر وی به زبانهای زنده جهان ترجمه شده است.

ابن رشد ، دانشمند اسلامی ، از موقعی که با کتاب آشنا شده بود حتی یک روز از عمر خود را بدون مطالعه و تفکر نگذرانده بود. کتاب جواهر الکلام ” یکی از کتابهای نفیس و از مدارک فقه اسلامی است و تاکنون کتابی به این جامعی در فقه نوشته نشده است. چاپ اخیر این کتاب در حدود چهل جلد نسبتا قطور می باشد.

دانشمند گرامی آقای محمد تقی قمی که از شخثیتهای ایرانی ساکن مصر بود،  نقل می کرد که روزی تمام مجلدات این کتاب را به نظر اساتید دانشگاه مصر رسانیدم وگفتم همه این مجلدات را با این دقت ، یک نفر نوشته است. آنان از شنیدن این سخن فوق العاده تعجب کردند.

یکی از اساتید بزرگ و عالیقدر ما از فقید علم و فلسفه و عرفان آقای شاه آبادی نقل می کرد. که:

پدرم یکی از شاگردان مرحوم نویسنده کتاب “جواهر الکلام” بود. روزی که آن دانشمند بزرگ با مرگ وفقدان فرزند ارشد و دانشمند خود رو برو گردید ، موقعی مراسم غسل او به پایان رسید که هوا رو به تاریکی بود. لذا قرار شد بدن او را در یکی از بقعه های صحن مطهر امیر مؤمنان بگذارند و فردای آن روز مراسم تشیع در میان انبوه جمعیت به عمل آید .

با اینکه مرحوم صاحب “جواهر” داغدار بود-مع الوصف- همان شب برنامه مطالعه و نوشتن خود را تعطیل نکرد .باکمال صبر و استقامت، پس از خواندن مقداری از کلام الله مجید در کنار بدن فرزند عزیز خود به مطالعه و نوشتن صفحاتی از کتا ب “جواهر” پرداخت.

مرجع عالیقدر اسلام مرحوم آقای بروجردی می گفتند؛ ” یک شب که درباره یکی از مسائل علم اصول ( ترتب)فکر می کردم و می نوشتم چنان سرگرم مطالعه و فکر و نوشتن بودم که رنج بی خوابی را ملتفت نبودم . یک مرتبه صدای مؤذن به گوشم رسید ،متوجه شدم که هوا دارد روشن می شود . من از آغاز تا پایان شب سرگر م کار بوده ام. ”

در افسانه های پیشینیان آمده است که در نقاط گوناگون زمین گنجهایی است و روی هر گنجی اژدهایی است و تا بر آن پیروز نشویم گنج میسر نخواهد شد

بسیاری از مردم این مطلب را افسانه پنداشته و گروهی نیز به ظاهر آن اکتفا کرده اند. یعنی تصور نموده اند که واقعا در زیر زمین گنجها و دفینه هایی است و حقیقتا روی هر گنجی ماری خوابیده است. در صورتی که جمله فوق حقیقیتی را در بردارد و آن گنجها همان ذخائر فکری یا طبیعی است که در اختیار بشر گذارده شده ، و موهبتهایی است که خداوند بزرگ به ما داده است. آن مارها کنایه از مشکلات و مشقتهایی است که باید بشر در راه تحصیل آن متحمل گرد.

ادیسون می گوید: “هیچ یک از اختراعات من محصول تصادف نیست. وقتی که معتقد شدم فلان کار نتیجه بخش است خودم را به آن کار می بندم و تجربه روی تجربه می کنم تا کامیاب شوم. ”

نیوتن می گوید: “اگر من به جایی رسیده ام بر اثر کار و کوشش است.

میکلانژ می گوید: “اگر مردم می دانستند که برای احراز مقام استادی چه رنجها برده ام از دیدن شگفتیهای هنرم متعجب نمی شدند.”

و به قول بزرگمهر باید لب فرو بست و بازو گشود و کار کرد و دم نزد و یقین نمود که کلید طلائی کامیابی کار و کوشش است.

براستی برخی از مردان روان عظیمی دارند و روح آنها بسان دریا بی قرار است . حرارت و عشق و علاقه آنها به کار و هدف، آنها را به جنبش وحرکت در می آورد . حتی در لحظات سخت زندگی نیز دست از کار و کوشش برنمی دارند.

مورخ بزرگ اسلامی، ابن خلدون ، شاهکار نفیس خود به نام “مقدمه بر تاریخ ” را در تبعید گاه نوشته است .

فیلسوف شرق ، خواجه نصیرالدین طوسی ، که مدتها در قلعه “الموت” از طرف فرقه اسماعیلیه بازداشت بود کتاب بزرگ و ذیقیمت خود به نام “شرح اشارات”را در آن زندان نوشته است.

دانشمند بزرگ ما، مرحوم شهید اول، اثر ارج داری به نام “لمعه ” را که متن قوانین اسلامی است در زندان دمشق نوشته است.

سِر والتر راله “تاریخ دنیا” را در زندان نوشته است.

راین کرمو شاهکار ادبیات انگلستان را در زندان به وجود آورده است. ما در این قسمت به همین اندازه اکتفا کرده و سخنانی از بزرگان برای خوانندگان گرامی نقل می نماییم.

رسول گرامی کارگری را دید که دستش آماس کرده بود. دست او را بلند کرد و فرمود:”آتش دوزخ هیچ گاه این دست را نمی سوزاند. این دستی است که خدا و پیامبر او آن را دوست می دارند.هر کس از دسترنج خود زندگی کند خدا با نظر رحمت به او می نگرد.

عابدی خدمت پیامبر رسید . به عرض حضرتش رساندند که او تمام سال را به عبادت می گذراند و مخارج عائله او را برادرش می دهد .پیامبر فرمود: “برادر او که متکفل مخارج عائله اوست از وی در نزد خدا مقربتر و از او عابد تر است .

امیرمؤمنان در مسجد کوفه به دسته ای برخورد کرد که در گوشه ای نشسته بودند.از خصوصیات آنها پرسید. عرض کردند: “رجال الحق ” هستند و اگر کسی چیزی به آنها بدهد می خورند و اِلّا صبر می نمایند.فرمود: “سگان بازار کوفه نیز چنین هستند. .اگر استخوانی برسد می خورند و گرنه صبر می کنند. سپس دستور داد که حلقه “رجال الحق ” پراکنده شود و هرکدام دنبال کاری بروند.

سعادت و خوشبختی درِ خانه کسی را می زند که ساعی و کوشا باشد.

کسانی که جهان را تکان داده اند، از نظر مواهب عقلی و فکری، زیاد فوق العاده نبوده اند؛ بلکه شالوده موفقیت آنها را کار و کوشش و بعدا ثبات و استقامت تشکیل می داده است.

بزرگان جهان برای تأمین زندگی از تصدی کارهای کوچک پروائی نداشتند. بسیاری از شاگردان حضرت امام صادق علیه السلام روغن فروش ، کفش دوز، شتردار، و …بودند.

افلاطون هنگام سیاحت در مصر مخارج سفر خود را از روغن فروشی در می آورد.

لیته گیاه شناس معروف کفش دوز بود.

بدبختانه یکی از فحشهای رجال ما این است که در مقام مذمت افراد می گویند : حمال! در صورتی که باربری شغل شریفی است و اگر یک روز باربران اسکله دست به اعتصاب بزنند، یا باربران یک شهر دست از کار بکشند، زندگی فلج می شود.

پیشوای بزرگ جهان انسانیت حضرت امیر مؤمنان علیه السلام با دست خود باغهای زیادی احداث می گرد و بعدا به بینوایان واگذار می نمود.با قدرت بازوان خود قناتهای متعددی در گوشه و کنار مدینه بوجود آورد و از عرق ریزی در راه کار هرگز واهمه نداشت.

پیامبر اسلام کسی را که سر بار احتماع باشد لعن نموده و او را از رحمت خدا دور دانسته است.

پیشوای پنجم ما حضرت امام باقر علیه السلام در هوای گرم به مزرعه و باغ خود می رفت و در حالی که عرق از پیشانی او می ریخت ، دستورات لازم به متصدیان کار می داد و شخصا کارها را رو به راه می ساخت .وقتی مورد اعتراض یکی از دوستان خود محمد منکدر قرار گرفت و او تصور کرد که کار کردن برای شخصیتی مانند امام باقر علیه السلام شایسته نیست، امام در پاسخ وی گفت :”کار و کسب یک نوع عبادت است.من بدین وسیله می خواهم خود و خانواده ام را از تو و دیکران بی نیاز سازم.”

صلی الله علیه و آله و سلم

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا