خانه / نمی از باران / تفسیر / چگونه چشم عقل کور می شود؟

چگونه چشم عقل کور می شود؟

در جاده تاریک

چگونه چشم عقل کور می شود؟

و این کسانی که خداوند خبر می دهد که در زمین فساد می کنند ظاهراً علمای کفار و منافقین بودند لکن علم آنها جهل مرکب و فهم آنها سفاهت و عقل آنها نکراء و شیطنت بود.
آری کبر و نخوت و خودخواهی و خودپسندی چشم عقل را کور می کند و آن غریزه انسانی را فاسد می نماید و مشاعر را تباه می گرداند چنانچه به رأی العین مشاهده می نماییم کسانی که در شهوات نفسانی غوطه ور گردیده اند عمل زشت خود را خوب می دانند و خود را از دانشمندان عالی مقدار و از اهل کمال و دانش می پندارند و به مردمان با ایمان و با تقوی نسبت سفاهت و بی خردی می دهند و به نظر حقارت به آنها می نگرند و علماء را جُهّال و پست و بی مقدار و خود را از اهل فضل و دانش می دانند.
هر کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
(بانو مجتهده امین، مخزن العرفان،ج۱،ص۱۳۲)

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

رفتن به بالا