خانه / حکیمانه / ۱۷ راهکار رفع کاهلی

۱۷ راهکار رفع کاهلی

indexآدم سوار بر الاغ

۱-در حال زندگی کردن(غصه خوردن ممنوع):

حضرت علی علیه السلام

آنچه ازدست رفت و پشت کرد هیچ گاه بر نمی گردد ، وآینده به درستی معلوم نیست تا در افکارش باشد. (نهج البلاغه، خطبه۱۰۲)

۲-پند پذیر باشد و عبرت آموز(از دیگران علل شکست و پیروز را یاد بگیرد):

کسی که از دگرگونیها و تغییرات دنیا عبرت نپذیرد ، اندرزها در او کارگر نمی افتد.(میزان الحکمه ، ج۹،ص۴۳۷۱)

۳-حریص دنیا نبودن(حرص جلوی پیشرفت را می گیرد)

آن کس که قلب او با دنیا پرستی پیوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشکل است:اندوهی رها نشدنی، حرصی جدا نشدنی، و آرزویی نایافتنی.(نهج البلاغه)

حضرت علی علیه السلام

چه بسیار کسانی که در آغاز روز بودند و به شامگاه نرسیدند، و چه بسیار کسانی که در آغاز شب بر او حسد می بردند و در پایان شب عزاداران به سوگشان نشستند. (نهج البلاغه،حکمت۳۸۰)

حضرت علی علیه السلام

ای بسا غافلی که پارچه ای می بافد تا آن را بپوشد، اما کفن او می شود و خانه ای می سازد تا در آن بنشیند، اما همان جا قبر او می شود. .(میزان الحکمه ، ج۹،ص۴۳۶۹)

 

۴-درگیر نشدن با آنچه نمی پسندید:

حضرت علی علیه السلام

بهترین کارها آن است که با ناخشنودی در انجام آن بکوش(نهج البلاغه ، حکمت۲۴۹)

۵-کم حرف زدن ، بیشتر کار کردن

فزون بودن گفتار بر کرداد عیب است و فزون بودن کردار بر گفتار زیبایی و زیور است. (میزان الحکمه ، ج۹،ص۴۰۶۳)

۶-منظم بودن:

مبادا هزگز د رکاری که وقت آن نرسیده شتاب کنی، یا کاری که وقت ان رسید سستسی ورزی ، و یا در چیزی که (حقیقت آن )روشن نیست ستیزه جویی نمایی و یا در کارهای واضح و آشکار کوتاهی کنی!تلاش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به خود انجام دهی.(نهج البلاغه)

۷-به فلسفه زندگی(هدف) فکر کنید:

حضرت علی علیه السلام:

ای مردم! از خدا بترسید، هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا به بازی بپردازد، و او را به حال خود وانگذاشته اند تا خود را سرگرم کارهای بی ارزش نماید، و دنیایی که در دیده ها زیباست، جایگزین آخرتی نشود که آن را زشت می انگارند و مغروری که در دنیا به بالاترین مقام رسیده ، چون کسی نیست که در آخر به کمترین نصیبی رسیده است. (نهج البلاغه ، حکمت ۳۷۰)

۸-برنامه ریزی:

حضرت علی علیه السلام :

برای هر یک از کارایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیرگی نیابد ، و فراوانی کار او را درمانده نسازد.(نهج البلاغه، نامه ۵۳)

نیکوترین وقت ها و بهترین ساعات شب و روزت را برای خود و خدای خود انتخاب کن.اگر چه همه وقت برای خداست…پس در بخشی از شب و روز ، وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده، و آنچه تو را به خدا نزدیک می کندبی عیب و نقص انجام ده، اگر چه دچار خستگی جسم شوی.(نهج البلاغه، نامه ۵۳)

حضرت علی علیه السلام :

رکن زندگی برنامه ریزی درست است و پایه آن مدیریت صحیح(میزان الحکمه ج۹،ص۴۲۴۱)

۹-تعدیل در خوردن:

حضرت امام سجاد علیه السلام:

وای بر تو ای پسر آدم!بدان سنگینی پرخوری در خودت و تنبلی برخاسته از انباشتن معده و هستی سیری و غفلت حاصل از قدرت از چیزهایی هستند که انسان را در زمینه عمل کند و تنبل می کنند و ذکر خدا را از یار او می برند و از نزدیک بودن مرگ، غافل می سازند، تا جایی که شخص گرفتار دوستی دنیا، گویی از مستی شراب دیوانه شده است. (میزان الحکمه،ج۹،ص۴۳۷۱)

۱۰-غفلت نکردن:

لقمان علیه الرحمه

غافل را سه نشانه است: سهو و سرگرمی وفراموشی (میزان الحکمه)

۱۱-عادت به انجام کار:

حضرت علی علیه السلام :

عادت،دشمنی است که انسان را در تملک خود دارد(میزان الحکمه،ج۹،ص۴۱۹۱)

حضرت علی علیه السلام

عادتها را تغییر دهید، تا طاعات بر شما آسان شود. (میزان الحکمه،ج۹،ص۴۱۹۱)

۱۲-تقوا:

با تقوا خواب خود را به بیداری بدل کنید

۱۳-تصمیم و کوشش

حضرت علی علیه السلام

پس، با تصمیم و کوشش، درد ستسی دل خویش را د رمانی کن و با بیداری ، خواب غفلت را از دیده ات بزدای(میزان الحکمه،ج۹،ص۴۳۷۵)

۱۴-مسئولیت پذیر بودن:

حضرت علی علیه السلام

هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود.(نهج البلاغه، نامه ۵۳)

۱۵-مداومت:

حضرت علی علیه السلام

بر تو باد به مداومت بر عمل در حال نشا ط و تنبلی(میزان الحکمه ، ج۱۱،ص۵۱۸۵)

۱۶-مشورت کردن و همکاری خواستن:

حضرت علی علیه السلام

از آدم تنبل کمک مگیر و با ناتوان مشورت مکن. (میزان الحکمه ، ج۱۱،ص۵۱۸۵)

۱۷-در کارها سست نبودن:

حضرت علی علیه السلام

از سستی است، که تنبلی زاییده می شود.(میزان الحکمه ، ج۱۱،ص۵۱۸۵)

نشانه تنبل:

حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود:

نشانه تنبل، چهار چیز است: چندان سستی می کند که به تفریط و کندی می گراید و چندان کندی می کند که (اصل کار را ) فرو می گذارد و چندان فرو گذاری می کند، که گناه کار و دل مرده می شود. (میزان الحکمه ، ج۱۱،ص۵۱۸۷)

دعای آن حضرت( صلی الله علیه و آله)

بار خدایا! من از غم و اندوه و ناتوانی و تنبلی به تو پناه می برم

(پروردگارا!) نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی و تنبلی و ناتوانی و بهانه اوری و زیان و دل مردگی و ملال ، محفوظ بدار.

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

رفتن به بالا