خانه / نمی از باران / تفسیر (برگه 2)

آرشیو دسته ی : تفسیر

اشتراک در خبرنامه

قران ،کتابی هدایت کننده

قران ،کتابی هدایت کننده

بسم الله الرّحمن الرّحیم ترجمه : ذلک اشاره به قرآن است که این کتابی است که شک و ریبی پیرامون آن نمی گردد و هدایت کننده و راه نماینده متقیان است. متقین کسانی می باشند که ایمان می آورند به ...

متن کامل »

در فضیلت سوره حمد

در فضیلت سوره حمد

بسمه تعالی در فضیلت سوره حمد بعضی از دانشمندان درشرافت و فضیلت سوره مبارکه حمد گفته اند این سوره مشتمل بر جمیع معارف و امور هفت گانه ایمان است. بسم الله الرّحمن الرّحیم اقرار و اعتراف به توحید ذات و ...

متن کامل »

صراط المستقیم

صراط المستقیم

بسمه تعالی صراط المستقیم امر و دعا در معنی یکی است. و باید دانست که امر و دعاء درمعنی یکی است تفاوت بین آنها به رتبه است که دعاء طلب نمودن دانی است از عالی به طور ذلت و کوچکی ...

متن کامل »

ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم،

ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم،

“ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالضالین“(تفسیر سوره مبارکه حمد) ترجمه: بنده به تعلیم و دستور و به زبان حق سبحانه، خدا را مخاطب می نماید و عرض می کند ...

متن کامل »

سرّ تکرار “رحمن” و” رحیم”

سرّ تکرار “رحمن”  و” رحیم”

بسمه تعالی تفسیرسوره مبارکه حمد سرّ تکرار “رحمن“  و“ رحیم“   در اینجا دو نکته قابل توجه به نظر می رسد که بایستی تذکر دهم ؛ نخستین ، خداود در سوره مبارکه(حمد) ، “رحمن و رحیم” را دو مرتبه ذکر ...

متن کامل »

تفسیر “الرّحمن الرّحیم ُ”

تفسیر “الرّحمن الرّحیم ُ”

بسمه تعالی تفسیرسوره مبارکه حمد الرّحمن الرّحیم ُ در صفت و دو اسمند مؤخوذ از رحمت واسعه خداوندی رحمن صیغه مبالغه است دلالت دارد بر کثرت رحمت و رحیم صفت مشبهه است دلالت دارد برثبات و بقاء و رحمت دائمی ...

متن کامل »

الحمد لله رب العالمین،

الحمد لله رب العالمین،

تفسیرسوره مبارکه حمد الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم  مالک یوم الدین ترجمه : هر ثناء و ستایش و شکر گذاری که از ازل تا ابد از هر گوینده ای و ستایش کننده ای سرزند خدایی را سزد و مخصوص ...

متن کامل »

تفسیر” بسم الله الرّحمن الرّحیم “

بسمه تعالی تفسیرسوره مبارکه حمد ” بسم الله الرّحمن الرّحیم “ ترجمه: استعانت می جویم بنام ایزد متعال که جامع تمام صفات کمال و منزّه و مُبَرّا از جمیع نقایص امکانی است و رحمت واسعه خداوندیش تمامی موجودات را احاطه ...

متن کامل »

تفسیر “اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

تفسیر “اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسمه تعالی تفسیر “اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم معمولا کسی که خواهد جضور بزرگی شرفیاب گردد نخستین وظیفه او این است که بدن و لباس خود را تمیز کند و از کثافات و قذارات شست و شو نماید سپس اذن ...

متن کامل »

خصوصیات ،فضائل و نامهای سوره مبارکه حمد

خصوصیات ،فضائل و نامهای سوره مبارکه حمد

بسمه تعالی خصوصیات وفضائل سوره مبارکه حمد عیاشی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین روایت می کند امُّ الکتاب: یعنی سوره حمد افضل و بالاترین سوره هائیست که خداونددر کتاب خود نازل فرموده و سوره حمد شفای ...

متن کامل »

تذکرات سودمند:

تذکرات سودمند:

بسمه تعالی تذکرات سودمند: و باید دانست که قرآن مجید کلام بزرگی است که از معدن الوهیت نازل گردیده و البته مطالب مندرجه در آن از حیطه ذهن کوچک بشر خارج است و مخصوص به آن کسی است که مخاطب ...

متن کامل »

اولی الامر از نظر امام حسین علیه السلام

اولی الامر از نظر امام حسین علیه السلام

سوره‌ نساء سوره‌  “نساء” چهارمین‌ سوره‌ قرآن‌ کریم‌ ودارای‌ صدوهفتاد وشش‌ آیه‌ می‌باشداین‌ سوره‌ مدنی‌ است‌ وبرخی‌ گفته‌اند به‌ جز یک‌ آیه‌ وبرخی‌ گفته‌اند به‌ جز دو آیه‌ همه‌ آیات‌مدنی‌ است‌ ودر فضل‌ قرائت‌ آن‌ پیامبر گرامی‌ اسلام‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرموده‌ است‌: ...

متن کامل »

کمی از آیه مباهله

سوره‌ آل‌ عمران‌ سوره‌  “آل‌ عمران‌” سومین‌ سوره‌ قرآن‌ کریم‌ ودارای‌ دویست‌ آیه‌ است‌. این‌ سوره‌ ازسوره‌های‌ مدنی‌ است‌ وپیامبر گرامی‌ اسلام‌ در فضل‌ قرائت‌ آن‌ فرموده‌ است‌: هرکس‌ این‌سوره‌ را قرائت‌ کند در عوض‌ هر آیه‌ آن‌، امان‌ ومحافظتی‌ ...

متن کامل »

تفسیر چند آیه از امام حسین علیه السلام

سوره‌ بقره‌ سوره‌ بقره‌ دومین‌ سوره‌ قرآن‌ کریم‌ ودارای‌ دویست‌ وهشتاد و شش‌ آیه‌ می‌باشد.این‌ سوره‌ از سوره‌های‌ مدنی‌ است‌ وتنها یک‌ آیه‌ آن‌ (واتقوا یوما ترجعون‌ فیه‌ الی‌ الله‌)مکی‌ است‌ وامام‌ صادق‌ علیه‌السلام در فضل‌ قرائت‌این‌ سوره‌ فرموده‌ است‌: هر کس‌ ...

متن کامل »
رفتن به بالا